پنل اس ام اس , پنل پیامک رایگان, پنل پیامک تهران دیزاین,پنل اس ام اس رایگان

ارزان ترین تعرفه پیامکی و فول امکان ترین پنل در ایران با پنل های تهران پیامک

لیست سرویس های تهران پیامک

به راحتی ثبت نام کنید و پیامک بفرستید.

  پنل حرفه ای

 • قیمت پنل79000 تومان
 • تعرفه ارسال پیامک107.5 ریال
 • مدت پنلمادام العمر
 • خط اختصاصیدارد
 • وب سرویسدارد
 • ارسال به بلک لیستدارد
 • خط اشتراکیدارد
 • ارزش افزوده(VAS)دارد
 • شماره متناظر با موبایلدارد
 • ارسال از روی نقشهدارد
 • ارسال مشاغلدارد
 • ارسال منطقه ایدارد
 • ارسال جنسیت و سندارد
 • ارسال BTSدارد
 • پیامک صوتیدارد
 • ثبت نام

  پنل تجاری

 • قیمت پنل39000 تومان
 • تعرفه ارسال پیامک117.5 ریال
 • مدت پنل2 ساله
 • خط اختصاصیدارد
 • وب سرویسدارد
 • ارسال به بلک لیستدارد
 • خط اشتراکیدارد
 • ارزش افزوده(VAS)دارد
 • شماره متناظر با موبایلدارد
 • ارسال از روی نقشهدارد
 • ارسال مشاغلدارد
 • ارسال منطقه ایدارد
 • ارسال جنسیت و سندارد
 • ارسال BTSدارد
 • پیامک صوتیدارد
 • ثبت نام

  پنل رایگان

 • قیمت پنلرایگان
 • تعرفه ارسال پیامک127.5 ریال
 • مدت پنل1 ساله
 • خط اختصاصیندارد
 • وب سرویسندارد
 • ارسال به بلک لیستندارد
 • خط اشتراکیدارد
 • ارزش افزوده(VAS)دارد
 • شماره متناظر با موبایلدارد
 • ارسال از روی نقشهدارد
 • ارسال مشاغلدارد
 • ارسال منطقه ایدارد
 • ارسال جنسیت و سندارد
 • ارسال BTSدارد
 • پیامک صوتیدارد
 • ثبت نام

تماس