طراحی گرافیک و طراحی چاپی

می توان گفت که تمام کشورها در ارتباطات خود با سایر کشورها در زمینه های هنری مخصوصا گرافیک تاثیر به سزایی را از هم کسب می کنند. اما در هر حال از گذشته و سوابق هنری خویش نیز استفاده می نمایند. هنر گرافیک در هر جامعه ای آنالیز شده هنر گذشتگان همان جامعه است به اضافه عوامل وارداتی هنر کشورهای دیگر از نظر کاربردی به طور خلاصه و روشن می توان ذکر کرد که گرافیک نبض امور اقتصادی، سیاسی، فرهنگی یک جامعه را در دست دارد.

تا آنجا که حتی یک اثر گرافیکی می تواند کشوری را از نظر یک مسئله سیاسی متحول نماید گرافیک نوین پای خود را از یک هنر فردی فراتر نهاده و در یک ارتباط منسجم و عالی اجتماعی پای نهاده است و این مطلب به طوری که اگر اقتصاد و تجارت در آن کشور رو به نابودی رود آن را از چشم هنر تبلیغاتی آن کشور می بینند.

پس یک گرافیست قبل از آن که یک هنرمند باشد باید یک خلاق خوب باشد و خود را مسئول پیشرفت امور اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، کشورش بداند و باید آگاه باشد و خلاقیت تنها در گروه خلق یک اثر هنری یا گرافیکی نیست بلکه بالابردن سطح حساسیت های بصری افراد یک کشور برای ارتقاء پیشرفت هنر گرافیک نوین در آن کشور هم می تواند یک خلاقیت به حساب آید به طوریکه دیگر مردم یک جامعه با چشمی بی تفاوت یک پوستر، یک تیتراژ، یا سربرگ یا یک بسته بندی مواد غذایی نگاه نکنند.

در زیر نمونه های طراحی گرافیک و چاپی همچنین لیست قیمت موجود میباشد.

طراحی گرافیک تهران دیزاین,طراحی چاپی تهران دیزاین

تعرفه قیمت طراحی ست و اوراق اداری

  قیمت ها به تومان میباشد
 • طراحی و صفحه‌آرایی یک ست کامل اداری شامل پاکت ، سر برگ A4، سربرگ A5، یک کارت ویزیت 2,000,000
 • طراحی هرکدام از اجزای ست اداری به صورت جداگانه1,000,000
 • طراحی فولدر یا پوشه اداری1,000,000
 • طراحی پوستر A4 به سبک ژورنالی1,000,000
 • طراحی پرچم اداری رو میزی200,000
 • طراحی اوراق اداری مانند اسناد حسابداری، قبض‌های رسید و صورت‌حسابها، پیش فاکتور‌ و …)500,000
 • طراحی اوراق بهادار اوراق سهام، سند مالکیت، دیپلم افتخار 1,000,000

تعرفه قیمت طراحی کاتالوگ

  قیمت ها به تومان میباشد
 • طراحی روی جلد و پشت جلد کاتالوگ 1,500,000
 • طراحی صفحات داخلی کاتالوگ به سبک صفحه آرایی400,000
 • طراحی صفحات داخلی کاتالوگ به سبک ترکیبی500,000
 • طراحی صفحات داخلی کاتالوگ به سبک ژورنالی 600,000

تماس