Tehran Design Tehd تهران دیزاین

قوانین و مقررات تهران دیزاین

قوانین و مقررات در هنگام خرید:

  • پس از موفقیت آمیز بودن پرداخت سفارش شما ثبت گردیده و در اواین فرصت بررسی و پس از تایید اجرا و اطلاع رسانی میگردد.
  • خرید کلیه قالب ها بدون پشتیبانی میباشد و تهران دیزاین هیچ مسئولیتی در قبال پشتیبانی قالب ها نخواهد داشت.

قوانین و مقررات طراحی:

  • برای طراحی لوگو و سایت و … نصف مبلغ طراحی پیش از ارائه خدمت میبایست توسط مشتری پرداخت گردد.
  • در طراحی لوگو پکیج های متفاوت طبق سلیقه مشتریان با تعداد اتودهای مختلف ارائه شده است.
  • در طراحی لوگو پس از انتخاب پکیج به هر تعداد از اتود مشتریان ملزم به انتخاب 1 اتود و تحویل فایل نهایی هستند و حق استفاده از تنها یک اتود را به عنوان لوگوی خود میباشند.
  • در طراحی لوگو در صورت انتخاب پکیج با تعداد اتود اولیه و محدود وعدم تایید لوگو از سمت مشتری , پیش پرداخت ملغی محسوب شده و مشتری موظف به انتخاب پکیج جداگانه و پرداخت هزینه پیکج جدید میباشد.

تماس