طراحی مجدد لوگو های قدیمی (ریدیزاین)

طراحی لوگو تهران دیزاین

بزرگترین کمپانی های جهان ، با هدف تحول و پیشرفت ، لوگوی برند خود را اصلاح و مدرن سازی می کنند.

فرآیند طراحی مجدد لوگو به این علت است که نشان تجاری یا لوگو مجموعه شما ، هر میزان هم که حرفه ای طراحی شده باشد، با گذر زمان دچار فرسودگی و کاهش جذابیت و تاثیرگذاری در ذهن مخاطب می شود.

از اساسی ترین علل فرسودگی در لوگو می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1) گسترش کسب و کار یا تغییر روند کسب و کار

هر کسب و کاری در حالت معمول و با گذر زمان به ارتقاء، گسترش و پیشرفت می رسد، گاه این پیشرفت در حوزه تنوع، افزایش و تغییر محصول رخ می دهد و گاه در سطح گسترش زمینه و محدوده کاری. چنین تغییرات و گسترشی عموما با فرسایش و عدم کارایی لوگو مورد استفاده همراه می شود. بدین سبب مدیران این کمپانی ها، متناسب با این گسترش و ارتقاء و همچنین با هدف درک صحیح مخاطبان از این پیشرفت ، دست به اصلاح و بازسازی لوگو خود می زنند.

طراحی لوگو تهران دیزاین

طراحی لوگو تهران دیزاین

2) تغییر ذائقه، سلیقه و بازخورد حسی مخاطبان و مشتریان

لوگو شما کلیدی ترین نقش را در شناسایی تجارتتان توسط مخاطبان ایفا می کند. همچنین مخاطبان شما تصمیم گیرندگان اصلی در انتخاب شما و برندتان هستند.
این جمله گویای این نکته است که مخاطبان و مشتریان در اکثر موارد بیشتر احساسی و سلیقه ای تصمیم می گیرند و انتخاب می کنند.
مخاطبان در برخورد اول با هویت تجاری شما یا بیان ساده تر لوگو شما، تصمیم می گیرند که:
– آیا مشتری شما بشوند یا نه!
– به شما و کسب و کارتان اعتماد کنند یا نه!
– با شما مذاکره کنند یا نه!
مولفه هایی در طراحی لوگو مانند :جذابیت ،به روز بودن ، تناسب با فرهنگ جامعه ، همگام بودن با مد روز و…
نقش بسزایی در انتخاب این مخاطبان دارد.
این مولفه ها با گذر زمان دستخوش فرسایش و تغییر می شوند و عاملی که شاید چند سال پیش باعث جذابیت بسیار بالایی در لوگو می شده، امروز دیگر ارزشی ندارد.
کمپانی های بزرگ بروز رسانی و اصلاحات طراحی لوگو خود را با توجه به زمان و نسبت به ذائقه مخاطبان و مشتریان، با سنجش چنین مولفه هایی انجام می دهند.

3) تغییر نظام برندینگ و مد جهانی

سازمانها و آژانس های برند سازی و تبلیغات، در جهت معرفی و ارتقاء یک برند یا محصول همواره استراتژی های متنوعی به کار می برند. هدف اصلی این مجموعه ها تحقیق در مورد رفتار و سبک زندگی مخاطبان و مشتریان یک محصول است تا از طریق نتیجه این تحقیقات بتوانند ابتدا نیازهای این مخاطبان و سپس نوع معرفی و تبلیغ آن محصول را مشخص کنند. آنچه که در مورد استراتژی های معرفی و رشد یک برند در تمامی این آژانس ها یکسان است، بروزرسانی نظام کسب و کار و فروش